Contact Info 
Helistage GSM:+ 372 511 86 06 (E-R 8:00-16.30)

HÜDROVASARA TÖÖEA PIKENDAMINE – TULUDE SÄILITAMINE

Hüdrovasarate nõuetekohane hooldamine on tootlikkuse võti

Need hooldusnõuanded tagavad vasara töövalmiduse vajalikel hetkedel. Hüdrovasarad muudavad kompaktlaadurid ja ekskavaatorid võimsateks lammutusmasinateks, mis purustavad betooni, asfalti, kive ja muid materjale. Sarnaselt muudele seadmetele on hüdrovasarate hooldamine tootlikkuse võti.

Tööriist(meissel, piik) ja puks

Tööriist ja puks on hüdrovasarate kõige olulisemad hooldust vajavad osad ning nende määrimisel on oluline osa purusti talitluses. Lihtne on tõdeda noole ja puksi määrimisvajadust, sest määrdekiht peab tööriistal alati näha olema.

Reeglina peab meissel ja puksi määrima määrdeainega üks kord kahe kuni nelja töötunni jooksul. Kui aga töökohtadel on palju tolmu või purusti töötab horisontaal- või pöördasendis, määrige tööriista ja puksi sagedamini.

Igapäevane ülevaatus

Sarnaselt muudele seadmetele vajab hüdrovasar igapäevast, iganädalast ja iga-aastast hoolduskontrolli. Töövõtjad peavad hüdrovasaral tegema hoolduskontrolli samal ajal, mil vastavalt kontrollitakse seadet vedavat laadurit või ekskavaatorit.

Enne hüdrovasaraga töötamist peab operaator veenduma, et see on töökorras. See hõlmab järgmiste komponentide kontrollimist kinnitatuse ja kahjustuste osas:

  • kinnitustihvtid, fiksaatorid, lukud;
  • konsooliotsaku poldid ja mutrid;
  • tööriista fiksaatorid ja lukud;
  • voolikud ja liitmikud.

Kui need komponendid on lahti või kahjustatud, tuleb need enne purustiga töötamist asendada. Mutri, poldi või fiksaatortarindi puudumisel tuleb need enne purustiga töötamist asendada.

Hüdrovasarad töötavad materjaliga, mis on abrasiivne ja muutub lammutuse käigus sakiliseks. See materjal võib teha voolikutesse pisikesi auke. Enne igapäevase töö algust tuleb purusti ning laaduri või ekskavaatori voolikud, liitmikud ja kuulkraanid võimalike lekete osas üle vaadata. Lekke avastamisel tuleb seade enne kasutamist remontida.

Töötingimused põhjustavad purusti kulumist ning operaatoritel tuleb jälgida, et piirdel, konsooliotsakul või külgplaatidel poleks mõrasid ega muid tugeva kulumise jälgi. Mõrad või tugevad kulumisjäljed nõuavad viivitamatut tähelepanu.

Sageli on kulumisjäljed alumise puksi piirkonnas. Võtke tööriist, mida saab kasutada puksi ja fiksaatortihvti kulumise kontrollimiseks. Tööriist näitab, kus purusti osas on liigset kulumist.

Iganädalane ülevaatus

Iganädalane hooldus hõlmab ka mõrade ja tugevate kulumisjälgede otsimist noolel, fiksaatoritel ja nende avadel ning kolvikäigupinnal. Leidmisel tuleb nende mõradest või kulumisjälgedest teavitada.

Ka poldid ja mutrid vajavad iganädalast ülevaatamist. Töövõtjad peavad mutrivõtme abil iga nädal kontrollima poltide ja mutrite pinguldatust.

Iga 100 töötunni järel vaadake üle purusti küljel olevad ühendusmuhvid. Hüdroõli pidev etteanne akus ja vastusurve kulutavad ühendusmuhve. Vahel mainivad töövõtjad, et nad ei suuda purustit lahti haakida. Tõenäoline põhjus on selles, et nad pole ühendusmuhvi kunagi vahetanud.

Iga-aastane ülevaatus

Vähemalt korra aastas peavad töövõtjad kontrollima, kas hüdrosüsteemi läbijooks ja hüdrovasara surve on normipärased.

Tööriistakandurite hooldamine

Hüdrovasarat kandva laaduri või ekskavaatori igapäevane, -nädalane või -aastane kontroll on sama oluline kui ühendusseadise nõuetekohane talitlus. Hooldamata laadur või ekskavaator võib hüdrovasarat kahjustada.

Kõige olulisem on laaduri või ekskavaatori hüdrosüsteem, sest see on vasara jõuallikas. Hüdrovasarad kulutavad kompaktlaaduri ja ekskavaatori hüdrosüsteemi, mistõttu on soovitatav süsteemi korralise hoolduse intervalli lühendada kaks korda, kui purusteid kasutatakse nendel kanduritel.

Hooldamist vajavad ka süsteemid, mis toetavad laaduri või ekskavaatori hüdrosüsteemi (nt jahutusseadmed). Hüdrosüsteemi tõhus jahutus hoiab ära kanduri või vasara kuumast tingitud kahjustused või rikked.

Hüdrovasaraga töötamisel on vaja iga 2 tunni järel kontrollida ja määrida tööriista ja sisepukse söövitusvastaste lisanditega erimäärdega.